Pies i prawo - obowiązki właściciela » Kiedy za psa trzeba płacić podatek ?

 Ulgi podatkowe na psa asystującego1. Ulga za wydatki na utrzymanie psa asystującego przysługuje:
 • osobom niewidomym i niedowidzącym zaliczonym do I lub II grupy inwalidzkiej,
 • osobom z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonym do I grupy inwalidzkiej, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2 280 zł. 
2. Psem asystującym jest pies odpowiednio wyszkolony i specjalnie oznaczony, w szczególności pies przewodnik osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz pies asystent osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.

3. Status psa asystującego potwierdza certyfikat wydawany po odbyciu odpowiedniego szkolenia.

4. Odliczeniu od dochodu nie podlegają wydatki, które:
 • zostały sfinansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ;
 • zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu lub zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym;
 • zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. 
 

5. W przypadku wydatków na psa asystującego nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających ich wysokość. Jednakże na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik ma obowiązek przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:
 • wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika;
 • okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego;
 • okazać dokument potwierdzający zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych. 
6. Warunkiem odliczenia wydatków na psa asystującego jest posiadanie przez osobę, której wydatek dotyczy:
 • orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
 • decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
 • orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia. 
7. Ulga za wydatki na utrzymanie psa asystującego przysługuje również podatnikom, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne:
- współmałżonek;
- dzieci własne i przysposobione;
- dzieci obce przyjęte na wychowanie;
- pasierbowie;
- rodzice;
- rodzice współmałżonka;
- rodzeństwo;
- ojczym;
- macocha;
- zięciowie i synowe
jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają 9.120 zł.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.);
- ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1539 ze zm.).
 

Przy okazji przypominamy:

Pies pełniący funkcję przewodnika niewidomego budzi zrozumiałą sympatię i wielu osobom trudno powstrzymać się przed pogłaskaniem go. Nigdy nie powinno się tego robić jak również wołać go i odwracać jego uwagi. Nie rozpraszajmy go, pamiętajmy, że cała jego uwaga jest skupiona na zapewnieniu bezpieczeństwa osobie za którą jest odpowiedzialny i która dzięki niemu może poruszać się po ruchliwej ulicy. Skomentuj artykuł - napisz, jeśli chcesz poszerzyć zawarte w nim informacje lub podzielić się swoim doświadczeniem. Masz ciekawy tekst lub zdjęcia swojego autorstwa skontaktuj się z nami. Wszystkich chętnych do współpracy serdecznie zapraszamy!

E-mail: *
Treść: *
Projekt i wykonanie: Blueprint
Wszelkie prawa zastrzeżone dla piesporadnik.pl 2024
PiesPoradnik.pl ul. Grunwaldzka 487 B 80-309 Gdańsk

Zakaz kopiowania - wszystkie teksty, zdjęcia i materiały graficzne publikowane w tym portalu są chronione prawem autorskim i nie mogą być kopiowane.