Wystawy psów rasowych » Oceny, tytuły i trofea wystawowe

Tytuły wystawowe


Ch.PL PORCELAIN PRINCESS Forussi 
Te trzy tabliczki to marzenie każdego wystawcy

Oprócz ocen wystawowych oraz certyfikatów (CWC, CACIB, RCACIB) na wystawach kynologicznych przyznaje sie także różnego rodzaju tytuły wystawowe, bardzo przez właścicieli psów cenione. Na jednej wystawie pies/suka może konkurując na kolejnych szczeblach zdobywać kolejne, coraz bardziej prestizowe tytuły. Jeśli więc pies otrzymał jakiś tytuł, nie wolno oddalać się od ringu, bo za chwilę odbędzie zaproszony do porównania z najlepszą suką. Własiciel, który nie czekając na ten moment pójdzie do domu, oddada być może szansę walkowerem.

A oto przyznawane na wystawach tytuły:  

Tytuł Zwycięzca Młodzieży może otrzymać na każdej wystawie (nie dotyczy to wystawy championów)i w każdej rasie pies oraz suka, które uzyskają w klasie młodzieży ocenę doskonałą i lokatę pierwszą. Wyjątek mogą stanowić rasy występujące w kilku, ocenianych oddzielnie, odmianach np. umaszczenia, szaty lub wielkości. Wykaz tych ras oraz zasady przyznawania im tytułu zawarte są w załączniku do regulaminu wystaw.

W porównaniu Zwycięzców Młodzieży psa i suki wybiera się Najlepszego Juniora w Rasie. Tego wyboru dokonuje sędzia w trakcie porównania o Zwycięstwo Rasy.

Tytuł Młodzieżowy Zwycięzca Polski z podaniem miasta i roku uzyskuje pies i suka, które uzyskały ten tytuł, według zasad dla młodzieży omówionych wyżej, na wystawie międzynarodowej. Tytuł ten przyznawany jest tylko na jednej wystawie międzynarodowej w roku - wyznaczonej uchwałą Plenum Zarządu Głównego.

Tytuł Najlepszy Dorosły Pies oraz Najlepsza Dorosła Suka mogą otrzymać w każdej rasie, psy i suki wystawiane w klasie pośredniej, otwartej, użytkowej i championów, konkurując ze sobą w tzw. porównaniu. Wyjątek mogą stanowić rasy występujące w kilku, ocenianych oddzielnie odmianach, np. umaszczenia, szaty, lub wielkości. Wykaz tych ras oraz zasady przyznawania im tytułu zawarte są w załączniku do niniejszego regulaminu.

Tytuł Zwycięzca Polski z podaniem miasta i roku może otrzymać pies i suka, zwyciężając omówione wyżej „porównanie” na jednej wystawie międzynarodowej w roku - wskazanej uchwałą Plenum Zarządu Głównego.

Tytuł Zwycięzca Wystawy Championów z podaniem miasta i roku może otrzymać w każdej rasie pies i suka na wystawie championów. O tytuł ten konkurują psy (suki) z tytułami: Międzynarodowego Championa Piękności, Championa oraz Młodzieżowego Championa (tylko w okresie pierwszego roku po uzyskaniu tego tytułu) danego kraju.

O tytuł Zwycięzca Rasy (w skrócie ZR lub BOB) i Zwycięzca Płci Przeciwnej (w skrócie BOS) konkurują psy i suki, które na danej wystawie zdobyły tytuły: „Zwycięzca Młodzieży” (obu płci), Najlepszy Dorosły Pies, Najlepsza Dorosła Suka oraz pies i suka z klasy weteranów z oceną doskonałą i I lokatą. Po przyznaniu tytułu Zwycięzca Rasy (ZR lub BOB), sędzia musi wybrać najlepszego przedstawiciela płci przeciwnej (BOS). Ten tytuł przyznawany jest jednoosobowo przez sędziego oceniającego w ringu psy danej rasy. W przypadku oceny psów tej samej rasy przez dwóch lub kilku sędziów, organizator wystawy wyznacza sędziego i ring do dokonania wyboru Zwycięzcy Rasy.

Tytuł Najlepszy Weteran w Rasie sędzia przyznaje po porównaniu weteranów psa i suki z oceną doskonałą oraz lokatą I. Wyboru tego sędzia dokonuje w trakcie porównania o Zwycięstwo Rasy.

Tytuł Młodzieżowy Zwycięzca Klubu można przyznać psu i suce na wystawach klubowych, według zasad ustalonych przez Kluby. Tytuł może być przyznawany wyłącznie na wystawach organizowanych przez Kluby Komisje Zarządu Głównego.

Tytuł Zwycięzca Klubu można przyznać psu i suce na wystawach klubowych według zasad ustalonych przez Kluby. Tytuł może być przyznawany wyłącznie na wystawach organizowanych przez Kluby Komisje Zarządu Głównego.

Najlepszy Reproduktor, Najlepsza Suka Hodowlana i Najlepsza Hodowla - to tytuły przyznawane w konkurencjach hodowlanych na wystawach klubowych. Skomentuj artykuł - napisz, jeśli chcesz poszerzyć zawarte w nim informacje lub podzielić się swoim doświadczeniem. Masz ciekawy tekst lub zdjęcia swojego autorstwa skontaktuj się z nami. Wszystkich chętnych do współpracy serdecznie zapraszamy!

E-mail: *
Treść: *

Prawa autorskie

Wszystkie ma- teriały publiko- wane w tym serwisie są chronione pra- wami autor- skimi. Kopiowanie całości lub części jest zabronione.
Projekt i wykonanie: Blueprint
Wszelkie prawa zastrzeżone dla piesporadnik.pl 2024
PiesPoradnik.pl ul. Grunwaldzka 487 B 80-309 Gdańsk

Zakaz kopiowania - wszystkie teksty, zdjęcia i materiały graficzne publikowane w tym portalu są chronione prawem autorskim i nie mogą być kopiowane.