Strategia wystawowa » A jeśli wystawiać ?

Jak zgłosić psa na wystawę ?Chcąc zgłosić psa/sukę na wystawę psów rasowych należy co najmniej na dwa a najlepiej trzy miesiące przed terminem wystawy przesłać do organizatora, którym jest jeden z oddziałów Związku Kynologicznego, dokładnie wypełniony druk zgłoszenia. Wszystkie zamieszczone w nim dane muszą być zgodne z rodowodem. Niedokładne lub niekompletne wypełnienie zgłoszenia może spowodować, że organizator go nie przyjmie lub poprosi o uzupełnienie danych, na co w niesprzyjającej sytuacji może zabraknąć czasu. Najlepiej do zgłoszenia dołączyć kserokopię rodowodu, to pozwoli uniknąć jakichkolwiek wątpliwości.

Jednocześnie należy dokonać wpłaty należności za udział psa w wystawie przekazem bankowym na konto organizatora a kserokopię dowodu wpłaty wraz ze zgłoszeniem przesłać na jego adres nie później niż dwa, a najlepiej trzy miesiące przed terminem wystawy. Oryginał wpłaty należy zachować i koniecznie zabrać ze sobą jadąc na wystawę.

Informacje o wysokości opłat i terminach przyjmowania zgłoszeń można uzyskać w każdym oddziale Związku Kynologicznego lub na jego stronie internetowej. Organizator podaje zawsze ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń, którego w żadnym wypadku nie można przekroczyć, ponieważ pies zgłoszony po terminie nie znajdzie się w katalogu i nie będzie mógł uczestniczyć w wystawie. Czekanie z wysłaniem zgłoszenia na ostatni moment jest bardzo ryzykowne, bo biorąc pod uwagę możliwości naszej poczty, list może dojść nawet po upływie dwóch tygodni. Znacznie pewniejsze jest wysłanie zgłoszenia e-mailem. Poszczególne oddziały mają swoje własne druki zgłoszenia, zamieszczane zazwyczaj w wersji elektronicznej na ich stronie internetowej. Są wygodniejsze, jest w nich mniej do wypełniania, ponieważ dane dotyczące organizatora i terminu wystawy są już wpisane. Warto z nich skorzystać a w załączniku przesłać zeskanowane dokumenty psa. W ten sposób mamy pewność, że zgłoszenie dotarło na czas, a dla organizatora otrzymanie zgłoszenia w formie  elektronicznej jest z pewnością dużym ułatwieniem.

Druk zgłoszenia na wystawę należy wypełnić bardzo dokładnie i czytelnie, drukowanymi literami, nie pomijając żadnej rubryki. Pisownia nazwy psa musi być identyczna jak w rodowodzie: nazwa psa dużymi literami, nazwa hodowli małymi literami. Jest to bardzo ważne, bo pomyłki mogą zostać przeniesione do dokumentacji wystawowej psa, a to może wprowadzić spore zamieszanie, zwłaszcza, jeśli karta oceny będzie musiała posłużyć jako dowód zdobycia certyfikatu do tytułu championa lub interchampiona. Tu nie ma żartów. Bywało, że Międzynarodowa Federacja Kynologiczna nie uznała wniosku na interchampiona, bo nie zgadzała się nazwa lub numer rejestracyjny psa!

Zgłaszając psa do klasy championów lub użytkowej, do zgłoszenia koniecznie należy dołączyć dokument, który potwierdza prawo do wystawienia psa w jednej z wymienionych klas. Tym dokumentem jest kserokopia championatu, dyplomu wydanego przez Główną Komisję Szkolenia Psów (psy obrończe), lub Przewodniczącego Głównej Komisji Kynologicznej Polskiego Związku Łowieckiego (psy ras myśliwskich). Jeśli o tym zapomnimy, organizator umieści psa w klasie otwartej, gdzie z reguły konkurencja jest większa niż klasie użytkowej. A champion nie będzie mógł być wystawiany razem z wszystkimi championami, bo bez dokumentów zostanie wpisany do klasy otwartej.

Około dwa - trzy tygodnie przed terminem wystawy organizator przesyła potwierdzenie przyjęcia psa na wystawę, numerek wystawowy psa oraz szczegółowe informacje o miejscu wystawy i czasie jej rozpoczęcia. Na niektórych wystawach numerek startowy odbiera się w stoisku informacyjnym przy wejściu. Otrzymamy również bon na katalog, który odbierzemy już na wystawie i w którym znajdziemy wszystkie niezbędne informacje: numer ringu, godzinę lub kolejność wystawiania, nazwisko sędziego i skład konkurencji.

Jeżeli najpóźniej dwa tygodnie przed wystawą nie otrzymamy potwierdzenia, trzeba koniecznie jak najszybciej skontaktować się z organizatorem i sprawdzić czy zgłoszenie zostało przyjęte i czy potwierdzenie zostało wysłane. Nie wolno czekać na ostatnia chwilę, bo kilka dni przed wystawą telefon organizatora przeważnie milczy.


Jadąc na wystawę trzeba zabrać następujące dokumenty:
  • aktualne świadectwo szczepienia przeciwko wściekliźnie oraz, jeśli wymaga tego organizator wystawy, aktualne świadectwo zdrowia psa, wystawione przez lekarza weterynarii 
  • oryginał opłaty za uczestnictwo w wystawie
  • wystawione przez organizatora potwierdzenie uczestnictwa w wystawie
  • kserokopię championatu, świadectwa szkolenia obronnego lub świadectwo zaliczenia prób myśliwskich, jeśli jest podstawą zgłoszenia psa do klasy użytkowej lub championów
  • rodowód - na wszelki wypadek 
Uwaga:

każdy zgłoszony i przyjęty na wystawę pies/suka podlega opłacie, bez względu na to, czy zostanie doprowadzony do oceny, czy też nie. Rezygnacja z przyjazdu na wystawę, nawet uzasadniona, nie zwalnia z opłaty. Jeśli właściciel zgłosił psa a organizator potwierdził jego przyjęcie, to jest zobowiązany do zapłaty za uczestnictwo również wtedy, kiedy się na wystawie nie pojawił. Jest to w pełni uzasadnione, ponieważ organizator wystawy w zależności od ilości zgłoszonych psów planuje ilość i wielkość ringów i zaprasza specjalizujących się w określonych rasach sędziów. Przed wysłaniem zgłoszenia trzeba się więc dobrze zastanowić.Skomentuj artykuł - napisz, jeśli chcesz poszerzyć zawarte w nim informacje lub podzielić się swoim doświadczeniem. Masz ciekawy tekst lub zdjęcia swojego autorstwa skontaktuj się z nami. Wszystkich chętnych do współpracy serdecznie zapraszamy!

E-mail: *
Treść: *

Prawa autorskie

Wszystkie ma- teriały publiko- wane w tym serwisie są chronione pra- wami autor- skimi. Kopiowanie całości lub części jest zabronione.
Projekt i wykonanie: Blueprint
Wszelkie prawa zastrzeżone dla piesporadnik.pl 2024
PiesPoradnik.pl ul. Grunwaldzka 487 B 80-309 Gdańsk

Zakaz kopiowania - wszystkie teksty, zdjęcia i materiały graficzne publikowane w tym portalu są chronione prawem autorskim i nie mogą być kopiowane.