Polityka prywatności do 25.05.2018

POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU PIESPORADNIK.PL

Niniejsza Polityka prywatności portalu www.PiesPoradnik.pl jest skierowana do użytkowników w/w portalu.

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest właściciel portalu PiesPoradnik.pl - Dog-Mat Okorowski sp.j. z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Grunwaldzkiej 487 B, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076578, NIP 5851015004.


1. Dane zbierane podczas rejestracji

Użytkownik może przeglądać portal PiesPoradnik.pl bez konieczności podawania swoich danych osobowych czy też bez konieczności dokonania rejestracji.

Jeśli Użytkownik chce otrzymywać powiadomienia o interesujących nowościach na portalu (newsletter), musi podać w odpowiednim miejscu na Portalu adres poczty elektronicznej, na który będą wysyłane powiadomienia. Podanie danych jest dobrowolne. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera.


2. Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty na Portalu, automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika takie jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”) oraz system Google Analytics, dający wgląd w ruch na Portalu.
Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów Użytkowników. Niemniej w swoich przeglądarkach

Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swoich komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Portalu będzie co do zasady możliwa, niemniej skutkować może ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.

Szczegółowe informacje na temat cookies: http://wszystkoociasteczkach.pl/.


3. Wykorzystanie danych

Dane zbierane w czasie Rejestracji są wykorzystywane do kontaktu z Użytkownikiem.
Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników.
Dane są zbierane od osób, których dotyczą i nie są przekazywane żadnym innym podmiotom.

PiesPoradnik.pl zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP Użytkowników odwiedzających Portal, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem i tworzeniu analiz statystycznych.


4. Prawo dostępu do danych osobowych

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprawdzenia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Dane zbierane automatycznie nie są usuwane ani nie podlegają zmianie.

Użytkownik może dokonywać Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych pisząc na kontakt@piesporadnik.pl z żądaniem usunięcia lub zmiany danych wskazanych w formularzu.


5. Zabezpieczenie danych

PiesPoradnik.pl podejmuje wszelkie wymagane prawem kroki w celu zabezpieczenia pozyskanych danych osobowych.


6. Zmiany polityki prywatności

PiesPoradnik.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Data określona poniżej jest datą początku obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

Data ostatniej modyfikacji: 18.10.2014


7. Kontakt

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres email: kontakt@piesporadnik.pl


Skomentuj artykuł - napisz, jeśli chcesz poszerzyć zawarte w nim informacje lub podzielić się swoim doświadczeniem. Masz ciekawy tekst lub zdjęcia swojego autorstwa skontaktuj się z nami. Wszystkich chętnych do współpracy serdecznie zapraszamy!

E-mail: *
Treść: *
Projekt i wykonanie: Blueprint
Wszelkie prawa zastrzeżone dla piesporadnik.pl 2024
PiesPoradnik.pl ul. Grunwaldzka 487 B 80-309 Gdańsk

Zakaz kopiowania - wszystkie teksty, zdjęcia i materiały graficzne publikowane w tym portalu są chronione prawem autorskim i nie mogą być kopiowane.