Regulamin

Regulamin portalu PiesPoradnik.pl


1. PiesPoradnik.pl jest portalem tematycznym, którego treścią są podstawowe zagadnienia dotyczące psa oraz jego roli i miejsca w społeczeństwie. Przeznaczony jest dla miłośników psów poszukujących informacji dla własnych, niekomercyjnych potrzeb.

2. Tematyka zamieszczonych artykułów jest wynikiem wyjściowego podziału portalu na wyraźnie oddzielone, ułatwiające nawigację bloki tematyczne. Plan redakcyjny przewiduje ich systematyczne rozszerzanie i uzupełnianie. 

3. Użytkownicy portalu, którzy wśród zamieszczonych artykułów nie znaleźli informacji na interesujący ich temat, mają możliwość zaproponowania tematyki następnych artykułów za pośrednictwem formularza kontaktowego. Będziemy je sukcesywnie opracowywać, zaczynając od tych, które budzą największe zainteresowanie.Materiały własne

1. Bazę portalu stanowią materiały autorstwa Zespołu Redakcyjnego portalu PiesPoradnik.pl. Są to teksty autorskie, będące własnością portalu, które nigdzie indziej nie były dotąd publikowane.

2. Wszystkie artykuły, zdjęcia oraz materiały graficzne zamieszczone w portalu PiesPoradnik.pl są własnością Zespołu Redakcyjnego portalu lub osób współpracujących, które je nam udostępniły. Wszystkie są chronione prawem autorskim na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku (publikator: Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83, tekst jednolity: Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631) i nie mogą być ani w całości ani w części wykorzystywane i kopiowane.

3. Porady zawarte w artykułach redagowanych przez członków Zespołu Redakcyjnego zostały opracowane z najwyższą starannością, zgodnie z wiedzą i doświadczeniem ich Autorów. PiesPoradnik.pl nie bierze odpowiedzialności za sposób ich interpretacji i wykorzystania. Decyzję, w zależności od konkretnej sytuacji, zawsze podejmuje właściciel psa. W świetle powyższego artykuły dotyczące chorób oraz sposobów ich leczenia, nie mogą zastąpić porady lekarza weterynarii, a jedynie zachęcić właścicieli psów do profilaktyki zdrowotnej oraz uczulić na objawy, które powinny ich zaniepokoić i skłonić do wizyty w przychodni weterynaryjnej.Materiały użytkowników portalu

1. Pragnąc wykorzystać wiedzę i doświadczenie osób, dla których kynologia jest pasją, redakcja portalu PiesPoradnik.pl z przyjemnością zamieści teksty, zdjęcia oraz materiały graficzne, które mogą zainteresować użytkowników portalu i poszerzyć zawarte w nim informacje. Nadesłany nam tekst pojawi się w portalu opatrzony nazwiskiem autora. 

2. Tekst ukaże się po jego akceptacji przez Zespół Redakcyjny oraz udzieleniu przez Autora pisemnej zgody (e-mailem) na jego publikację na portalu PiesPoradnik.pl. Zespół Redakcyjny zastrzega sobie prawo wyboru tekstów oraz, jeśli pojawi się taka potrzeba, ich ewentualnego skrócenia.

3. Redakcja PiesPoradnik.pl respektuje prawo własności intelektualnej i zobowiązuje się nie wykorzystywać powierzonych nam tekstów oraz zdjęć w innych publikatorach, jak również nikomu ich nie udostępniać.

4. PiesPoradnik.pl w trosce o utrzymanie wysokiego standardu portalu zastrzega sobie prawo usunięcia z nadesłanych nam wypowiedzi i artykułów treści mogących naruszyć prawo lub czyjeś dobra osobiste oraz zawierających sformułowania powszechnie uznane za obraźliwe.Bazy danych

1, Informacje zamieszczone w bazie danych (hodowle, lecznice weterynaryjne, salony pielęgnacji, ośrodki szkolenia oraz hotele dla psów) zostały nam udostępnione przez ich właścicieli wraz ze zgodą na ich opublikowanie w odpowiednich katalogach tematycznych na portalu PiesPoradnik.pl

2. Baza danych zawarta w wyżej wymienionych katalogach ma charakter informacyjny i nie stanowi rekomendacji portalu PiesPoradnik.pl dla określonego podmiotu. Za treści zamieszczone na wskazanych we wpisach stronach internetowych odpowiada wyłącznie ich właściciel.

3. Do wymienionych w pkt.1 katalogów może zostać dopisana każda osoba prowadząca działalność w wyżej wymienionym zakresie, która za pomocą zamieszczonego przy poszczególnych katalogach formularza prześle nam podstawowe dane dotyczące swojej działalności i potwierdzając je mailem zwrotnym, udzieli nam zgody na ich publikację w poradniku.

4. Wpis do katalogu jest bezpłatny.


Właściciel portalu PiesPoradnik.pl zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.

Opublikowano 30 października 2014

Komentarze oraz pytania dotyczące regulaminu prosimy kierować na adres mailowy komentarze@piesporadnik.pl 

Prawa autorskie

Wszystkie ma- teriały publiko- wane w tym serwisie są chronione pra- wami autor- skimi. Kopiowanie całości lub części jest zabronione.
Projekt i wykonanie: Blueprint
Wszelkie prawa zastrzeżone dla piesporadnik.pl 2024
PiesPoradnik.pl ul. Grunwaldzka 487 B 80-309 Gdańsk

Zakaz kopiowania - wszystkie teksty, zdjęcia i materiały graficzne publikowane w tym portalu są chronione prawem autorskim i nie mogą być kopiowane.