Kiedy za psa trzeba zapłacić podatek?

Podatek od kupna psa


Sporo osób decydujących się na kupno psa rasowego, nie zdaje sobie sprawy z tego, że ciąży na nich obowiązek zapłaty podatku. Tymczasem sprzedaż rzeczy i praw majątkowych, a za takie uważa się sprzedaż psa, podlega opodatkowaniu PCC, czyli podatkiem od czynności cywilno-prawnych. Obowiązek jego zapłaty ciąży na kupującym, a podstawą do naliczenia kwoty opodatkowania jest wartość rynkowa psa, bez względu na to, czy umowa kupna sprzedaży została zawarta w formie pisemnej, czy tylko ustnej. Podatek wynosi 2% od wyżej wymienionej kwoty.

Przy płaceniu tego podatku nabywcy szczeniąt dość często zastanawiają się czy zasadne jest traktowanie psa jako rzeczy i pobieranie podatku „ od sprzedaż rzeczy i praw majątkowych”, podczas gdy art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt wyraźnie precyzuje że: „zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą”. Jednakże już w ust. 2 tego przepisu ustawodawca zaznacza, że w sprawach nieuregulowanych w wyżej wymienionej ustawie, do zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy. Zdaniem fiskusa, skoro w ustawie o ochronie zwierząt na temat zakazu ich sprzedaży nie ma ani słowa, tego rodzaju transakcje są prawnie dozwolone, a skoro jest sprzedaż, musi być podatek. Ta wykładnia w zasadzie zamyka dyskusję i tym samym oznacza, że od zakupu psa rasowego należy zapłacić PCC. Kwota należnego podatku nie jest wygórowana, rzędu kilkudziesięciu złotych, dlatego lepiej zapłacić i spać spokojnie

Warto wiedzieć, że opodatkowaniu podlegają wyłącznie te rzeczy i prawa majątkowe, które zostały nabyte na terytorium Polski i których wartość rynkowa przekracza 1000 zł. Biorąc pod uwagę rynkowe ceny szczeniąt rasowych, trudno wyobrazić sobie ich zakup za cenę równą lub niższą od tego limitu.

W ciągu 14 dni od daty zakupu, nabywca psa powinien bez wezwania organu podatkowego zgłosić się do właściwego ze względu na swój adres zamieszkania Urzędu Skarbowego, złożyć deklarację PCC-3 oraz opłacić należny podatek.


Formularz deklaracji można pobrać na stronie internetowej: 

wydrukować go lub wypełnić on line i przesłać do Urzędu Skarbowego.


Nieterminowe złożenie deklaracji

Opóźnienie w zadeklarowaniu i opłaceniu podaku może skutkować nałożeniem mandatu skarbowego, którego wysokość zawiera się w przedziale od 130 zł do 2.500 zł. Jeśli więc przeoczyliśmy ustawowy termin rozliczenia z fiskusem, (14 dni od daty zakupu), należy niezwłocznie dopełnić opisanych wyżej formalności. Składając deklarację „po czasie”, warto dołączyć do niej odrębne pismo zawierające tzw. czynny żal oraz wyjaśnienie przyczyny która spowodowała, że deklaracja nie została złożona w terminie. Urząd Skarbowy może wówczas odstąpić od naliczenia karnych odsetek.
 

Od obowiązku zapłaty podatku jest wyjątek:


Nabywca psa rasowego nie płaci podatku od czynności cywilno-prawnych PCC wtedy, kiedy przynajmniej jedna ze stron umowy kupna - sprzedaży prowadzi działalność gospodarczą i jest płatnikiem podatku VAT, lub jest od niego zwolniona. Przykładem takiej sytuacji może być np. zakup psa lub psów przez właściciela przedszkola lub firmy organizującej turnusy wakacyjne dla dzieci, w trakcie których prowadzone są zajęcia z zakresu psychoterapii lub dogoterapii, a psy wykorzystywane są do zajęć terapeutycznych.  Skomentuj artykuł - napisz, jeśli chcesz poszerzyć zawarte w nim informacje lub podzielić się swoim doświadczeniem. Masz ciekawy tekst lub zdjęcia swojego autorstwa skontaktuj się z nami. Wszystkich chętnych do współpracy serdecznie zapraszamy!

E-mail: *
Treść: *
Projekt i wykonanie: Blueprint
Wszelkie prawa zastrzeżone dla piesporadnik.pl 2024
PiesPoradnik.pl ul. Grunwaldzka 487 B 80-309 Gdańsk

Zakaz kopiowania - wszystkie teksty, zdjęcia i materiały graficzne publikowane w tym portalu są chronione prawem autorskim i nie mogą być kopiowane.