Wystawy psów rasowych » Oceny, tytuły i trofea wystawowe

Championat krajowy 


Właściciel każdego uczestniczącego w wystawach organizowanych przez ZKwP na terenie Polski psa lub suki, może zdobyć tytuł Młodzieżowego Championa Polski, Championa Polski oraz Championa Polski Weteranów. Pierwsze dwa tytuły mają już bardzo długą tradycję, nowością jest championat dla psów starszych, które już kończą karierę hodowlaną i wystawową. Myli się ten, kto sądzi, że jest to tytuł mniej wartościowy, bo w tej klasie wystawia się najczęsciej psy wybitne. Nie jest łatwo utrzymać starszego psa w takiej kondycji, by mógł bez widocznego zmęczenia pięknie zaprezentować się w ringu. Właściciele jego potomstwa z wielką przyjemnością obejrzą sławnych rodziców, a taki tytuł dobrze świadczy o hodowcy, który swojego podopiecznego portafił utrzymać w doskonałej formie mimo podeszłego wieku. Do tego ostatnio dołączył tytuł najbardziej ze wszystkich prestiżowy - Grand Champion Polski.


Mł.Ch.PL Ruthdales ANTI GRAVITY

  • Młodzieżowy Champion Polski

Tytuł "Młodzieżowy Champion Polski" może być przyznany na podstawie 3-krotnie uzyskanego tytułu Zwycięzcy Młodzieży, od trzech różnych sędziów na trzech wystawach, z których co najmniej jedna musi być wystawą międzynarodową lub klubową. Nie ma określonego przedziału czasu, jaki musi upłynąć między pierwszą i ostatnią wystawą, na której psu przyznano tytuł Zwycięzcy Młodzieży.

Dyplom "Młodzieżowy Champion Polski" wydaje Zarząd Główny ZKwP na pisemny wniosek złożony przez właściciela psa lub suki. Wszystkie niezbędne informacje na temat obowiązującej procedury znajdują się na dole strony.

  • Champion Polski

Na każdej organizowanej przez ZKwP wystawie kynologicznej w kraju sędziemu przysługuje prawo przyznania certyfikatu na wystawowego championa (zwanego w skrócie CWC). Identyczny certyfikat mogą uzyskać wystawcy ubiegający się o championat jakiegokolwiek innego, należącego do FCI kraju, nazywają się on wówczas Certificat d’aptitude au championat (w skrócie CAC).

Certyfikat może otrzymać pies/suka, które ukończyły 15 miesięcy i uzyskały ocenę doskonałą z lokatą pierwszą w klasie pośredniej, otwartej, użytkowej lub championów, bez względu na liczbę konkurentów. Trzy CWC/CAC, uzyskane od trzech różnych sędziów - w tym co najmniej jeden na wystawie klubowej lub międzynarodowej - są podstawą do przyznania tytułu "Champion Polski", pod warunkiem, że między uzyskaniem pierwszego i ostatniego wniosku upłynęło co najmniej 6 miesięcy (np.1.01 do 2.07). Fakt przyznania CWC sędzia wpisuje do karty oceny psa/suki - "CWC" wraz z oddzielną parafą. Sędzia może nie przyznać certyfikatu w którejś z wymienionych klas jeśli uzna, że żaden z psów w niej prezentowanych na to nie zasługuje.

Dyplom "Champion Polski" wydaje Zarząd Główny ZKwP na pisemny wniosek złożony przez właściciela psa lub suki. Wszystkie niezbędne informacje na temat obowiązującej procedury znajdują się na dole strony.  
                  
  • Champion Polski Weteranów

Tytuł "Champion Polski Weteranów" może być przyznany na podstawie 3-krotnej uzyskanej pierwszej lokaty w klasie weteranów oraz oceny doskonałej, otrzymanej od 3 różnych sędziów. Przynajmniej jedna z tych ocen musi być przyznana na wystawie klubowej lub międzynarodowej, a odstęp czasu między tymi ocenami nie jest sprecyzowany. Do uzyskania tytułu zaliczane są oceny uzyskane na wystawach, które miały miejsce po 1 stycznia 2015 roku.

Dyplom "Champion Polski Weteranów" wydaje Zarząd Główny ZKwP na pisemny wniosek złożony przez właściciela psa lub suki. Wszystkie niezbędne informacje na temat obowiązującej procedury znajdują się poniżej.  
 

Inter Champion, Multi Champion, Multi BIS/BOG Weteranów Zkarabi’s EGOISTE  

  • Grand Champion Polski 

Tytuł Grand Champion Polski może być przyznany psom i sukom, które spełniły następujące warunki: 
- posiadają zatwierdzony przez ZKwP tytuł Championa Polski,
-uzyskały trzy wnioski CWC w klasie championów na wystawach międzynarodowych lub championów, organizowanych w Polsce przez ZKwP, od trzech różnych sędziów, przy czym nie jest określony odstęp czasowy między wnioskami. 


Co należy zrobić, żeby otrzymać dyplom:

  • Młodzieżowy Champion Polski
  • Champion Polski
  • Champion Polski Weteranów
  • Grand Champion Polski
Organizator wystawy ma 30 dni na dostarczenie sprawozdania powystawowego do Zarządu Głównego ZKwP. To na podstawie tego dokumentu weryfikuje się nadesłane przez właścicieli psów wnioski o nadanie tytułu championa, dlatego też wydanie dyplomu przed tą datą nie jest możliwe. Zarząd Główny wystawia go w ciągu 30 dni od momentu otrzymania sprawozdania od organizatorów i przesyła go w formie elektronicznej do oddziału z którego wpłynął wniosek. Jeśli właściciel sobie tego życzy, oryginał moze zostać przesłany pocztą.

Jak widać zabiera to trochę czasu, właściciel nie powinien więc zwlekać z wysłaniem wniosku, zwłaszcza, że bez odpowiedniego dokumentu nie będzie mógł wystawić swojego podopiecznego w klasie championów.

Procedura wygląda następująco:

Do Zarządu Głównego należy dostarczyć wniosek o wydanie dyplomu. Przed przystąpieniem do jego wypisywania trzeba przygotować rodowód psa/suki oraz te oceny wystawowe, które uzasadniają wystąpienie o przyznanie tytułu. Wniosek można wypełnić i wysłać w następującej formie:

1. Wniosek ON-LINE o wydanie dyplomu:  www.zkwp.pl/wniosek/wniosek_champ.php
2. Wniosek o wydanie dyplomu - plik PDF:  www.zkwp.pl/zg/informator/wniosek_champ.pdf
                                                                     
Na podstawie Uchwały ZG od 20.01.2018 Biuro Zarządu Głównego ZKwP bezpłatnie wystawia i wysyła potwierdzenie przyznania tytułu Championa (Championa Polski, Młodzieżowego Championa Polski, Championa Polski Weteranów, Grand Championa) w wersji elektronicznej (kopia dyplomu w formacie PDF) - wyłącznie dla członków ZKwP.

Na życzenie właściciela psa biuro Zarzadu Głównego drukuje i wysyła odpłatnie dyplom w formie papierowej. ZG ZKwP ustalił opłatę za wydruk i wysyłkę wersji papierowej w wysokości 60,00 zł.

UWAGA! Przesyłając wniosek o Championat trzeba w treści maila dodać informację o chęci otrzymania wydruku w wersji papierowej i dołączyć potwierdzenie przelewu na tę kwotę.

Przelewu należy dokonać na następujace konto:

Zarzad Główny ZKwP
12 1160 2202 0000 0000 5515 7116
Millenium BIG BG S.A. IV O/Warszawa

Na przelewie trzeba koniecznie napisać, że jest to opłata za wydanie dyplomu championa i podać numer rodowodu psa, którego wniosek dotyczy. Potwierdzenie wpłaty/przelewu należy przesłać razem z wnioskiem o wydanie dyplomu do Zarządu Głównego ZKwP. Nie wolno o tym zapomnieć, ponieważ wniosek bez dołączonej kopii potwierdzenia wpłaty nie będzie rozpatrywany. 

Przesyłamy zatem:
- starannie wypełniony wniosek o wydanie dyplomu
- dowód wpłaty 60 zł na konto bankowe ZG ZKwP, jeśli chcemy otrzymać dyplom w formie papierowej
- skan rodowodu psa, na wszelki wypadek, żeby w przypadku ewentualnej pomyłki przy wypełnianiu formularza, można było zweryfikować dane.

Uwaga:
Formularze należy wypełnić bardzo starannie, nie pomijając żadnej rubryki, bo każda nieścisłość będzie wymagała odrebnego wyjaśnienia i może opóźnić wydanie dyplomu. Skomentuj artykuł - napisz, jeśli chcesz poszerzyć zawarte w nim informacje lub podzielić się swoim doświadczeniem. Masz ciekawy tekst lub zdjęcia swojego autorstwa skontaktuj się z nami. Wszystkich chętnych do współpracy serdecznie zapraszamy!

E-mail: *
Treść: *

Prawa autorskie

Wszystkie ma- teriały publiko- wane w tym serwisie są chronione pra- wami autor- skimi. Kopiowanie całości lub części jest zabronione.
Projekt i wykonanie: Blueprint
Wszelkie prawa zastrzeżone dla piesporadnik.pl 2024
PiesPoradnik.pl ul. Grunwaldzka 487 B 80-309 Gdańsk

Zakaz kopiowania - wszystkie teksty, zdjęcia i materiały graficzne publikowane w tym portalu są chronione prawem autorskim i nie mogą być kopiowane.